ДОГОВІР

 
 

ДОГОВІР

про надання громадянину послуг з опалення та гарячого водопостачанням.Ірпінь «___»___________2009р.
КПП «Теплоенергопостач», назване у подальшому "постачальник послуг", в особі директора Кифорука Анатолія Миколайовича , якиЙ діє на підставі Статуту з однієї сторони і громадянин _____________________________________________ наймач (власник) квартири, названий у подальшому "споживач" з іншої сторони, уклали договір про наступне:
Предмет договору.
1. Предметом договору є умови постачання і споживання теплової енергії та порядок розрахунків між постачальником послуг та споживачем ( у подальшому сторони).
2. Постачальник послуг зобов'язується надавати споживачу, членам його сім'ї та іншим особам, які проживають у квартирі послуги з опалення та гарячого водопостачання, а споживач зобов'язується своєчасно проводити оплату за користування послугами згідно умов цього договору та "Правил надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення", затверджених постановою КМ №630 від 21.07.2005р.
3. Постачальник послуг надає споживачу такі послуги:
- опалення квартири;
- гаряче водопостачання.
4. Характеристика об'єкта надання послуг:
- адреса квартири: м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 10, кв.№______
- кількість мешканців ______
- загальна площа квартири: _______ кв.м.

Вартість послуг та порядок розрахунків.
5. Вартість послуг по опаленню та гарячому водопостачанню встановлюється згідно тарифів, які затверджуються виконавчим комітетом Ірпінської міської Ради народних депутатів по нормах споживання у залежності від площі та кількості проживаючих .
6. Розмір щомісячної плати за надані послуги на момент укладення договору становить:
- вартість опалення 1 кв.м. загальної площі в місяць протягом опалювального
періоду __________ грн., вт.ч. ПДВ;
- в міжопалювальний (літній) період _____________грн. за 1 кв.м;
- вартість підігріву гарячої води при санітарній нормі____________м.куб на одного
чоловіка ________грн. вт.ч.ПДВ
7. Кількість теплової енергії, яка використана споживачем на опалення розраховується пропорційно займаній площі.
8. У випадку зміни тарифів, які діяли на час укладення договору, оплата здійснюється виходячи з нових тарифів з моменту їх прийняття місцевими виконавчими органами влади.
9. Розрахунки за опалення та гаряче водопостачання здійснюються споживачем щомісяця до 10 числа наступного за розрахунковим місяця на підставі розрахункових книжок через банківські установи готівкою чи в безготівковій формі, обрахунки за опалення здійснюються протягом року.
10. Спори про розмір вартості теплової енергії розглядаються в порядку, передбаченому законодавством України.

Обов'язки та права постачальника послуг.
11. Постачальник послуг зобов’язаний :
- надавати послуги по опаленню квартири;
- забезпечити своєчасний початок та закінчення опалювального сезону;
- забезпечити протягом опалювального сезону температуру повітря в опалюваних приміщеннях + 18°С при відповідності проекту систем опалення та виконання споживачем заходів по утепленню квартири;
- надавати послуги по гарячому водопостачанню згідно графіку затвердженого виконавчим
комітетом Ірпінської міської ради;
- забезпечити подачу гарячої води не нижче 50 °С, крім окремо обумовлених випадків.
12. Постачальник послуг має право:
- здійснювати контроль за одержанням споживачем послуг по опаленню та гарячому водопостачанню, проводити огляд технічного стану систем опалення, гарячого водопостачання та приладів обліку споживача, перевіряти покази приладів обліку;
- вносити зміни до договору в односторонньому порядку, які пов'язані з виявленням нових даних, які впливають на розмір платежів (збільшення площі, мешканців тощо);
- припиняти надання послуг у разі несплати споживачем вартості наданих послуг понад три місяці;
- у випадку відсутності в достатній кількості палива вводити обмеження або припинення гарячого водопостачання в літній період за погодженням з місцевими органами виконавчої влади;
- терміново припинити надання послуг споживачу у випадках: самовільного підключення до тепломережі, аварій в системах теплопостачання, стихійного лиха.

Обов'язки та права споживача.
13. Споживач зобов'язаний:
- своєчасно, у встановлений договором термін, оплачувати вартість наданих послуг;
- у випадку зміни тарифів по оплаті послуг, оплачувати послуги за новими тарифами з моменту введення їх в дію;
- належним чином виконувати утеплення вікон та дверей квартири у опалювальний період, неналежне утеплення є підставою для відмови в проведенні перерахунку;
- за власний рахунок ремонтувати та замінювати у квартирі технічні прилади і пристрої систем опалення та гарячого водопостачання;
- допускати в квартиру працівників постачальника послуг за наявності у них відповідного
посвідчення для перевірки системи опалення;
14. Споживач не має права самовільно, з порушенням проектних рішень переобладнувати системи опалення, гарячого водопостачання та прилади обліку.
15. Споживач має право:
- одержання послуг встановленої якості;
- зменшення розміру плати за надані послуги у разі зниження їх якості в порядку визначеному
договором та Правилами надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення.
Відповідальність сторін.
16. При невиконанні чи неналежному виконанні обов'язків по цьому договору сторони несуть передбачену законодавством України відповідальність.
17. У випадку несплати в обумовлені цим договором строки вартості наданих послуг по опаленню та гарячому водопостачанню, споживач сплачує теплопостачальній організації пеню в розмірі 0,1 % від суми боргу за кожен день прострочення платежу.
18. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання обов'язків по цьому договору, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього договору.
Зміни та доповнення до договору.
19. Зміни та доповнення до цього договору можуть бути внесені сторонами лише за взаємною згодою. Внесення змін та Доповнень в односторонньому порядку допускається лише з боку постачальника послуг при виявленні даних, що впливають на розмір платежів.
20. При виникненні між сторонами спорів та розбіжностей по цьому договору вони вирішуються шляхом переговорів. В разі відсутності згоди спір підлягає вирішенню в суді.

Термін дії договору.
21. Договір складений в двох екземплярах, які знаходяться у сторін і мають однакову силу.
22. Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє протягом року.
23. Договір вважається продовженим на рік, якщо за місяць до закінчення його дії жодна із сторін не заявила про припинення договору чи його перегляд.
Додаткові умови договору.

Юридичні адреси сторін.


Создан 19 окт 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником